Ceník

Vstupní prohlídka do zaměstnání, do škol na žádost rodičů či školy

100 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel

300Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce

100 Kč

Vydání zdravotního průkazu

200 Kč

Nastřelení včetně náušnic

500 Kč

Aplikace očkovací látky (nepovinné)


100 Kč

Vydání posudku o způsobilosti k výkonu zaměstnání pro zaměstnavatele

100 Kč

Vyšetření a vydání potvrzení před nástupem do

100 Kč

Vydání posudku o způsobilosti ke vzdělávání na SŠ a VŠ

100 Kč

Vydání potvrzení pro účast na sportovních akcích, aktivní sportovní činnost

100 Kč

Potvrzení střeleckého průkazu

300 Kč

Potvrzení svářečského průkazu

200 Kč

Vypsání formuláře o úrazu pro pojišťovnu

200 Kč