O nás

MUDr. František Juřenčák 

Absolvoval vysokoškolské studium na lékařské fakultě Masarykově univerzity v Brně - obor dětské lékařství.

Promoval v roce 1986. Poté nastoupil na dětské oddělené v Uherském Hradišti.

Má praxi na chirurgii, infekčním oddělení, neonatologii a ORL.

Homeopatické vzdělání získal na opakovaných kurzech Homeopatie.

V roce 1990 atestoval a získal specializaci v oboro pediatrie.

Od roku 1991 provozuje soukromou praxi praktického lékaře pro děti a dorost v Uherském Ostrohu a od roku 2015 v Uherském Hradišti - Pod Svahy.

Průběžně slouží na dětském, infekčním oddělení a LSPP. 

Od roku 1990 je členem České lékařské komory.

Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

Uherský Ostroh

Uherské Hradiště